menu
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir.?
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir.?
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun “Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?" sorusuna cevabı...

Diyanet Fetva

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Facebook Yorumları